Artykuły

Egzaminy zewnętrzne

 
1. Lista lektur - nowa matura
 

2. Podstawowe zagadnienia maturalne

3. Terminy przeprowadzania egzaminów 2019

4. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/19

     (https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/)

5. Informacja o sposobie organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/19

    (https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-w-nowej-formule/komunikaty-i-informacje/)

6. Informatory o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015

7. Informacja o odpłatności za egzamin maturalny