Partnerzy

Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca - Dominika Józefczyk  kl. 3A
Zastępca - Ada Przepiórka kl. 3A
Zastępca - Wiktoria Ziarek kl.  3O
Skarbnik - Wiktoria Łuka kl. 3O
Kronikarz - Marcel Maruszak kl. 2J
Sekretarz - Nina Kowalska kl. 3I

Członkowie:
Grzegorz Jagiełło kl. 1E
Marcin Marzec kl. 2I
Klaudia Janeczek 2C

Wolontariusze:
Sebastian Pezda kl. 4A
Olga Ciotucha kl. 4A
Natalia Adamczyk kl. 4A
Piotr Rodzoch kl. 4E

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
pani Aneta Firlej-Furmaga