Partnerzy

Odznaka dla ZST "Zasłużony honorowy dawca krwi"

"Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia".

Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża obchodzone są co roku w listopadzie. Jest to święto wszystkich Polskich Honorowych Dawców Krwi. W trakcie obchodów organizowane są spotkania i oficjalne uroczystości, na których najbardziej Zasłużonym Honorowym Krwiodawcom wręczane są odznaczenia i podziękowania.

24 listopada 2017r odbyło się w Puławach spotkanie przedstawicieli Oddziału Rejonowego PCK i honorowych krwiodawców, na którym  Młodzieżowemu Klubowi HDK PCK przy ZST nadano Odznakę ZHDK III stopnia. Krwiodawców naszej szkoły reprezentowali Dominika Ogórek i Sebastian Pezda.
Wszystkim krwiodawcom Zespołu Szkół Technicznych serdecznie dziękujemy, bo to dzięki Wam zostaliśmy uhonorowani tą odznaką.

Krew może oddać każdy, kto ma od 18 do 65 lat, waży powyżej 50 kg, posługuje się językiem polskim, przeszedł pozytywnie badanie lekarskie poprzedzające pobranie krwi od kandydata na dawcę krwi lub od dawcy krwi, obejmujące: wywiad medyczny oraz skrócone badanie przedmiotowe, przedstawi dokument tożsamości ze zdjęciem, adresem zamieszkania oraz nr PESEL. Więcej informacji na stronie www.oddajkrew.pl


Prezes Młodzieżowego Klubu HDK PCK przy ZST
Magdalena Brzozowska

 20171124 17251620171124 17252820171124 17253920171124 174628