Partnerzy

Uniwersytet Aberystwytch w ZST

27 listopada 2017 r. zainteresowani uczniowie klas maturalnych uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym z oficjalnym przedstawicielem najstarszego walijskiego Uniwersytetu Aberystwytch w Wielkiej Brytanii - sklasyfikowanego na czwartej pozycji pod względem nauczania wśród uczelni brytyjskich po Oxford, Cambridge i St. Andrew. Od kilku lat uczelnia znajduje się na 1 miejscu pod względem satysfakcji ze studiów w Walii i 4 w całej Wielkiej Brytanii (ranking „Times” Good University Guide 2016). Pod względem zaplecza naukowo - technicznego i infrastruktury Uniwersytet znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni brytyjskich.
Uniwersytet oferuje studentom stypendia socjalne - za dobre wyniki z matury, a absolwenci oraz studenci po drugim roku studiów mogą pracować w różnych firmach w UK: Price Water House Coopers, Hewlett Packard, Microsoft, a także w innych mniej znanych firmach w całej Wielkiej Brytanii.
Absolwentem uczelni jest  Książę Karol, który przez wiele lat był także jej rektorem (Chancellor).
Na spotkaniu młodzież uzyskała informacje na temat możliwości studiowania za granicą, zasad rekrutacji, terminu składania aplikacji, a także możliwości finansowania studiów poprzez system stypendiów, grantów i pożyczek.

Sylwia Wójtowicz