Partnerzy

Zebranie z rodzicami

 W dniu 12 grudnia 2017 odbędzie się zebranie z rodzicami.

16:30 - ogólnoszkolne spotkanie w hali sportowej
17:30 - spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych

Na zebraniu wychowawcy poinformują o przewidywanych ocenach końcoworocznych z przedmiotów zawodowych w klasach czwartych..