Partnerzy

36 rocznica wprowadzenia stanu wojennego


36 lat temu, w niedzielę 13 grudnia 1981 roku o godzinie 06:00 rano, radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.

Władze komunistyczne jeszcze 12 grudnia przed północą rozpoczęły zatrzymywanie działaczy opozycji i "Solidarności". W ciągu kilku dni w 49 ośrodkach internowania umieszczono około 5 tysięcy ludzi. W ogromnej operacji policyjno-wojskowej uczestniczyło w sumie 80 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy milicjantów, użyto 1750 czołgów, 1900 wozów bojowych i 9 tysięcy samochodów
W Puławach w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 r. internowano 8 osób. Byli to:
Apoloniusz Berbeć, pracownik IUNG, członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej”,
Zdzisław Kudyk, pracownik ZA Puławy, przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w ZA,
Krzysztof Małagocki, pracownik LZF w Kurowie, członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej”,
Bogdan Masiak, pracownik ZA Puławy, były przewodniczący MKZ Ziemia Puławska, członek Zarządu Regionu Środkowo – Wschodniego w Lublinie,
Krystyna Murat, pracownik ZA Puławy, członek KZ NSZZ „Solidarność” w ZA i Zarządu Regionu Środkowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Lublinie,
Ireneusz Ostrokólski, pracownik IUNG, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w IUNG, współzałożyciel i członek redakcji Biuletynu Informacyjnego „Solidarność Ziemi Puławskiej”, a następnie Informatora KZ NSZZ „Solidarność” w IUNG, „Przeszłość – Przyszłości”,
Teofil Parfianowicz, pracownik ZA Puławy, współzałożyciel i członek KZ NSZZ „Solidarność” w ZA,
Jan Skrzyniarz, pracownik ZA Puławy, delegat na I Walne Zebranie Delegatów NSZZ „ Solidarność” w Gdańsku.

13 grudnia 2017 roku młodzież ZST oddała hołd ofiarom stanu wojennego. Uczniowie wysłuchali dwóch audycji: własnej – informującej o stanie wojennym w Polsce i na Lubelszczyźnie oraz udostępnionej nieodpłatnie przez Polskie Radio Lublin pod redakcją Pana Mariusza Kamińskiego.
Audycja własna powstała staraniem uczniów klasy 1C: Kingi Gawędy, Jakuba Bachana i Aleksandra Bibera oraz uczniów 3I: Dawida Drążka, Bartosza Gizińskiego i Huberta Parzyszka. Obsługa techniczna radiowęzła ZST: Mateusz Pietrzyk z 3E.