Partnerzy

LEKCJA W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI

25 stycznia klasa 2E uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych w ramach programu „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”. Zajęcia odbywające się w siedzibie ministerstwa, w tym m. in. spotkanie z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości p. Michałem Wosiem, pozwoliły młodzieży zapoznać się z funkcjonowaniem administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości. Uczniowie wzięli także udział w symulacji rozprawy sądowej przeprowadzonej przez panią sędzię Anetę Matosek – Kozdój oraz zwiedzili Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które powstaje na terenie dawnego aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej – głównego więzienia politycznego, w którym przetrzymywano najważniejszych członków podziemia niepodległościowego: gen. Augusta Fieldorfa ps. Nil, ppłk. Łukasza Cieplińskiego ps. Pług, mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszko, mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, rtm. Witolda Pileckiego ps. Witold.