Partnerzy

Warsztaty Samorządów Uczniowskich w Kazimierzu Dolnym

Aktywny, kompetentny samorząd - czyli społeczność wszystkich uczniów - to praktyczna i efektywna szkoła demokracji i odpowiedzialności obywatelskiej a działania młodzieży zmieniają szkołę na lepsze.

12 i 13 marca 2018 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Technicznych: Klaudia Janeczek i Marcin Marzec wraz z opiekunem Panią Anetą Firlej-Furmagą wzięli udział w warsztatach w Kazimierzu Dolnym zorganizowanych przez Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Puławach. Zajęcia dotyczyły poznawania dobrych praktyk w obszarze samorządności uczniowskiej i stały się inspiracją do pracy na rzecz społeczności szkolnej. Warsztaty były też okazją do integracji przedstawicieli SU, czemu sprzyjała wspólna zabawa w urokliwym miasteczku nad Wisłą.