Partnerzy

PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

16 marca 2016 podczas lubelskich Targów Edukacyjnych zostały podpisane listy intencyjne pomiędzy PGE Dystrybucja a szkołami zawodowymi w województwie: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim, co otwiera możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną.

Zawarte porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego” zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, staże i praktyki, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru technicznych zawodów.

Obecni na uroczystości dyrektorzy reprezentowali 12 szkół z obszaru działania PGE Dystrybucja. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazł się Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Puławach reprezentowany przez dyrektora Henryka Głosa.

Podpisane porozumienia zainicjowane przez  PGE Dystrybucja wpisują się w kompleksowe działania Grupy Kapitałowej PGE mające na celu współpracę ze szkołami różnego szczebla.