Partnerzy

Targi Pracy i Dzień Otwarty w ZST

Organizatorami XIV Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się 21 marca 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych były: Powiat Puławski i Powiatowy Urząd Pracy. W hali sportowej ZST swoje oferty zaprezentowało kilkudziesięciu wystawców: przedsiębiorstwa, instytucje, szkoły średnie i uczelnie.

W tym samym dniu Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie gościł ponad 500 gimnazjalistów klas trzecich oraz ich opiekunów z Puław, powiatu puławskiego i sąsiednich miejscowości. Prezentacja popularnego „Chemika” była okazją do poznania oferty edukacyjnej szkoły, obejrzenia bazy dydaktycznej, osiągnięć młodzieży, spotkań z uczniami i kadrą pedagogiczną. Odbyły się lekcje pokazowe z języka angielskiego, przedsiębiorczości, przedmiotów zawodowych informatycznych, elektrycznych i mechanicznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy doświadczeń chemicznych w szkolnych laboratoriach. Uczniowie z zainteresowaniem obserwowali zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej, mieli również możliwość strzelania z broni pneumatycznej na przygotowanych stanowiskach strzeleckich. W czasie wędrówki po szkolnym korytarzu towarzyszył gościom robot z drukarki 3 D wykonany przez uczniów naszej szkoły.

Dzień Otwarty ZST był okazją do spotkania się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pokazania gościom panującego w szkole klimatu życzliwości i otwartości. Mamy nadzieję, iż wizyta w „Chemiku” spełniła oczekiwania przybyłych i z wieloma z nich spotkamy się we wrześniu.