Partnerzy

Dzień z prawem

22 marca 2018 r. w ramach edukacji prawniczej klasa 1C wzięła udział w zajęciach Czwartek z prawem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Uczniów w imieniu Sekretarza Stanu Michała Wójcika powitał , związany rodzinnie z Puławami , sędzia Krzysztof Jerzy Piaseczny. Sędzia w interesujący sposób przedstawił strukturę sądownictwa, ubarwiając ją ciekawostkami z funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Radosław Sienkiewicz - Główny Specjalista w Departamencie Spraw Rodzinnych i Nieletnich przedstawił młodzieży prezentację zatytułowaną O administracji rządowej.
Kolejną punktem spotkania była mini debata oksfordzka, przeprowadzona przez uczniów 1C, którą poprzedziło przedstawienie wszystkich elementów dobrej, prawidłowej debaty, ze zwróceniem uwagi na mowę ciała, gesty, zachowanie oraz ubiór.
Wyjazd zakończył się zwiedzaniem Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, gdzie Komendant Andrzej Rytka przedstawił obiekt oraz ekspozycję muzealną.