Partnerzy

Zebranie z rodzicami -zmiana terminu

9 kwietnia 2018 (poniedziałek) odbędzie się zebranie z rodzicami wg harmonogramu:

godz. 16.30 – klasy I, II III technikum
godz. 17.30 – klasy maturalne
 
Od godz. 17.00 w auli szkolnej odbywać się będą indywidualne konsultacje z nauczycielami.
Wychowawcy klas maturalnych przekażą informacje o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
 
Dyrektor ZST