Partnerzy

Rada Rodziców

 • Prezydium Rady Rodziców
  Zespołu Szkół Technicznych
  w Puławach
   
  Leszek Wolski - przewodniczący
  Renata Choina - wiceprzewodniczący
  Halina Ircha - sekretarz

   
  Komisja rewizyjna:
  Andrzej Grzegorczyk
  Anna Dziekońska
   
  Składka na Radę Rodziców ustalona na rok 2017/18 wynosi 60 zł
  Numer konta, na które można dokonywać wpłat na Radę Rodziców: 
   
  NBS Puławy: 89 8736 0006 2001 0000 2020 0001