Partnerzy

KATYŃ - PAMIĘTAMY!

 

Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie…
Zdradzieckim strzałem w czaszkę pokwitowano wrzesień.
Związano do tyłu ręce, by w obecności kata
Nie mogły się wznieść błagalnie do Boga i do świata.
Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć świadkowie zbrodni
z głębin wychodzą na powierzchnię jedyny pomnik na ich grobie.

Zbrodnia Katyńska to skrytobójczy mord dokonany przez ZSRR w kwietniu 1940 roku na blisko 22 tys. obywateli polskich ( oficerach, podoficerach oraz szeregowych żołnierzach Wojska Polskiego i policji, urzędnikach administracji państwowej oraz przedstawicielach intelektualnych i kulturalnych elit Polski - nauczycielach, lekarzach, inżynierach, prawnikach, a także dostojnikach kościoła katolickiego, prawosławnego oraz wiary judaistycznej), których 17 września 1939 r., po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski, wzięto do niewoli. Na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego KC Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) zgładzono strzałem w tył głowy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku. Przez ponad 50 lat prawda o ludobójstwie była oficjalnie ukrywana przed światową opinią publiczną, według sowieckiej racji stanu ludobójstwa w Katyniu mieli dokonać na Polakach uciekających z tamtejszych obozów pracy wycofujący się naziści. 13 kwietnia 1990 roku Michaił Gorbaczow oficjalnie przyznał, że była to „jedna z ciężkich zbrodni stalinizmu”., zaś w 1992 roku Borys Jelcyn wydał decyzję o ujawnieniu pierwszych dokumentów.