Partnerzy

Lubelszczyzna dla Syrii

19 kwietnia na Zamku Lubelskim odbył się finał akcji Lubelszczyzna dla Syrii.
Akcja była owocem spotkania ojca Ibrahima Al-Sabbagh’a z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem, które odbyło się 22 czerwca 2017 r. W trakcie spotkania ojciec Ibrahim, proboszcz parafii św. Franciszka w Aleppo, przedstawił wojewodzie sytuację mieszkańców Syrii z pozycji duchownego, który ostatnie lata w pełni poświęcił pomocy poszkodowanym.

W zbiórkę trwającą pół roku włączyło się około 250 szkół - w tym ZST w Puławach,  parafie i KUL. Pieniądze, w kwocie  400 tys. zł .mają być przeznaczone na odbudowę domów w Aleppo i innych miastach zniszczonych przez wojnę.

Najpilniejszą potrzebą jest zapewnienie Syryjczykom dostępu do pomocy medycznej. Po ostatnich atakach na Syrię jest jeszcze trudniej. Brakuje żywności i leków. Więcej Syryjczyków umiera od braku dostępu do opieki medycznej niż bomb. Za brudne interesy wielkich mocarstw płacą kobiety i dzieci – podkreślił w czasie spotkania ks. prof. Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej Pomoc Kościołowi w Potrzebie – organizatora przedsięwzięcia.

Uczestnikami wydarzenia byli m. in. minister Beata Kempa, poseł Sylwester Tułajew, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, abp Stanisław Budzik, abp Abel, ks. Waldemar Cisło, ks. Ziad Hilal.
Wojewoda przekazał podziękowania za zaangażowanie i wsparcie akcji wielu podmiotom, szczególnie dzieciom i młodzieży ze szkół Lubelszczyzny – w imieniu społeczności ZST w uroczystości uczestniczyli Pan dyrektor Henryk Głos, Pani Dorota Wawerska (koordynator akcji) oraz uczniowie: Kacper Szydłowski i Adrian Kuba