Partnerzy

Certyfikaty z języka niemieckiego


Już po raz dziewiąty w Zespole Szkół Technicznych odbył się egzamin państwowy Start Deutsch 1 i Start Deutsch 2. W tym roku szkolnym do certyfikatu przystąpiła 43-osobowa grupa uczniów - to dwukrotnie więcej niż w latach ubiegłych! Cieszy fakt, że uczniowie mają coraz większą świadomość, jakie kompetencje i umiejętności są ważne na rynku pracy.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów językowych!

Aneta Rybak