Partnerzy

Rocznica 17 września17 września 1939 r. o godzinie 4.00 rano, łamiąc polsko-radziecki pakt o nieagresji, wojska sowieckie Frontów Białoruskiego i Ukraińskiego w sile około 1 miliona żołnierzy przekroczyły wschodnie granice Polski. Napaść była realizacją ustaleń tajnego protokołu paktu Ribbentrop-Mołotow.
Dla upamiętnienia tych tragicznych wydarzeń, młodzież Zespołu Szkół Technicznych wysłuchała audycji przygotowanej przez uczniów pod opieką pani Anny Chabros a delegacja klasy 3E wzięła udział w uroczystościach zorganizowanych przez Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych oraz Parafię p.w. św. Józefa w Puławach upamiętniających obchody 79 rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Po modlitewnym spotkaniu, w którym uczestniczyli mieszkańcy Puław, poczty sztandarowe oraz delegacje ze szkół i stowarzyszeń, zgromadzeni przeszli na Cmentarz Parafialny we Włostowicach, by pod pomnikiem Pomordowanych na Kresach Wschodnich, oddać hołd bohaterskim obrońcom Ojczyzny.