Partnerzy

Technik przyszłości - projekt

Od 1 października 2018 do 30 września 2020 wspólnie z Międzynarodowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. będziemy realizować projekt „Technik przyszłości”. Grupę docelową w projekcie stanowić będzie 200 uczniów/uczennic. W 1 roku realizacji projektu zostanie zrekrutowanych 100 uczniów.  Projekt skierowany jest w szczególności do uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk, informatyk i teleinformatyk. Zakwalifikowani uczniowie będą mieli do wyboru następujący pakiet szkoleń:

  1. Zaawansowane metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC) dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 48 godzin szkolenia (6 dni po 8 godzin)
  2. Pakiety elektroniczne z komponentami Ball Grid Array w praktyce w tym również zastosowanie SPACE (BGA) dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 16 godzin szkolenia (2 dni po 8 godzin).
  3. Elektryczność statyczna a urządzenia elektroniczne (ESD) dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 8 godzin szkolenia (1 dzień po 8 godzin).
  4. LINUX – podstawowa administracja  dla 50 uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz 50 uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Uczniowie zostaną podzieleni na dziesięcioosobowe grupy, każda z grup odbędzie 40 godzin szkolenia (5 dni po 8 godzin).

Więcej informacji o projekcie zostanie przekazanych w procesie rekrutacji.