Partnerzy

Projekt Erasmus+


W dniach 8-12 października 2018 roku odbyła się pierwsza w tym roku mobilność naszych uczniów w ramach programu Erasmus + CIVEEL, w który jest zaangażowana młodzież ZST.

Nasi uczniowie, Marcin Nowak (4C) i Michał Szponder (4C), wraz z p. Irminą Pańczuk-Figura spędzili pełen wrażeń tydzień w Lycée Lavoisier w Miluzie (Francja). Partnerstwo naszych szkół zakłada wymianę doświadczeń w zawodach technik analityk i technik technologii chemicznej.
Uczniowie brali udział w zajęciach przedmiotów zawodowych odbywających się w szkole partnerskiej, a także odwiedzali firmy, z którymi szkoła partnerska współpracuje. Program Erasmus + daje naszej młodzieży możliwość sprawdzenia i rozwijania umiejętności zawodowych oraz językowych w realnych sytuacjach a także motywuje ich do osiągania sukcesów również poza granicami kraju.

Szkolny koordynator projektu, Ewelina Sajnaga