Partnerzy

A może służba dla kraju…


W ramach realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w naszej szkole w dniach 29 października i 6 listopada 2018 r. odbyły się spotkania uczniów klas trzecich i czwartych z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Merytoryczna prezentacja oraz dyskusja pozwoliły młodzieży poznać reguły i procedury naboru do WOT, których misją jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie konfliktu zbrojnego, jak również podczas klęsk żywiołowych lub katastrof.

Zainteresowani uczniowie mogli przymierzyć profesjonalny sprzęt wojskowy i choć przez chwilę poczuć się jak prawdziwi żołnierze wykonujący otrzymane zadania.

A 001A 004A 017A 020