Partnerzy

Academy Years of Service 2018


Congratulations! Zespol Szkol Technicznych im. Marii Sklodowskiej-Curie - CA has completed one year of active participation and service in the Cisco Networking Academy program. We would like to thank your academy for the dedication and contributions that help make Cisco Networking Academy the premier education program for developing global problem solvers.

Again, congratulations and thank you for your continued support and contributions to Cisco Networking Academy’s success.

Best regards,

Omar Shaban, Director of Global Operations
Cisco Networking Academy

Gratulacje! Przez ostatni rok Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie aktywnie uczestniczył w programie Cisco Networking Academy.
Chcielibyśmy podziękować Państwa Akademii Cisco za udział i zaangażowanie, które sprawiają, że Cisco Networking Academy jest czołowym programem edukacyjnym na świecie.
Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za stałe wsparcie i wkład, które przyczyniają się do sukcesów Cisco Networking Academy.

Z poważaniem,
Omar Shaban, Director of Global Operations
Cisco Networking Academy

ACADEMY YEARS 1 206162516 2018