Partnerzy

Międzyszkolny konkurs zawodoznawczy „Wiedza. Rekrutacja. Kariera’’

27 listopada 2018 r. o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach odbędzie się międzyszkolny konkurs zawodoznawczy ,,Wiedza. Rekrutacja. Kariera’’ skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Puław i powiatu puławskiego. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych, Powiatowy Urząd Pracy w Puławach oraz Lubelską Wojewódzką Komendę OHP.
Honorowy Patronat objęli: Starosta Puławski, Prezydent Miasta Puławy, Wojewódzki Komendant Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.
Celem przedsięwzięcia jest przybliżenie młodzieży zagadnień lokalnego rynku pracy i zasad nim rządzących, poznanie metod poszukiwania pracy, rozwijanie umiejętności autoprezentacji oraz promocja mocnych stron własnej osobowości.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez Lubelską Wojewódzką Komendę OHP.