Partnerzy

Spotkanie opłatkowe dla bezdomnych

17 stycznia bieżącego roku uczniowie klasy 1A wzięli udział w spotkaniu opłatkowym, przygotowanym przez Puławskie Koło Pomocy im. św. Brata Alberta, które odbyło się w schronisku dla bezdomnych mężczyzn. Młodzież pod kierunkiem pani Agnieszki Wawerskiej zaśpiewała kolędy i pastorałki. Piękne pieśni wprowadziły świąteczny nastrój i pomogły stworzyć szczególną atmosferę dla licznie zgromadzonych pensjonariuszy domu, pracowników,członków Koła oraz przybyłych gości. Wśród zaproszonych osób byli przedstawiciele władz miasta Puławy, gminy i powiatu puławskiego, na czele z proboszczem parafii św. Brata Alberta, księdzem Aleksandrem Zeniem. Po występie młodzieży ksiądz proboszcz poświęcił opłatki, odczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Jezusa Chrystusa i wygłosił do zgromadzonych krótkie kazanie,w którym nawiązał m.in. do słów kolędy „Dla nieobecnych” oraz symbolu pustego miejsca przy stole wigilijnym, czekającego na Chrystusa. Swoją refleksję zakończył wezwaniem i zachętą, byśmy zawsze mieli w sercach miejsce przygotowane dla Boga i dla bliźnich potrzebujących pomocy jak bezdomni mieszkańcy schroniska. Na koniec wszyscy połamali się opłatkiem, złożyli sobie życzenia i skosztowali przygotowanych potraw.

Agnieszka Wawerska

DSC 0814DSC 0815DSC 0820