Partnerzy

Dzień Otwarty w ZST21 marca 2019r. w Hali Sportowej ZST odbędą się Targi Pracy i Edukacji organizowane przez Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Puławach. W tym dniu Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i społeczność uczniowska zapraszają rodziców, pedagogów, wychowawców wraz z uczniami klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej na Dzień Otwarty w Zespole Szkół Technicznych w godzinach 9.00-13.00.


W programie między innymi:
- przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły,

- zaprezentowanie bazy dydaktycznej - udział w zajęciach z j. obcych i podstaw przedsiębiorczości,
- pokazy chemiczne, elektryczne, informatyczne i teleinformatyczne,
- prezentacja zainteresowań i osiągnięć uczniów,
- pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej,
- loteria matematyczna,
- spotkania z uczniami i nauczycielami ZST.

Kontakt: pedagog Sylwia Wójtowicz tel. 81 8863740 wew. 41

Serdecznie zapraszamy!