„Jestem świadomy – jestem bezpieczny”

25 kwietnia 2024 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem bezpieczny” pod honorowym patronatem Starosty Puławskiego pani DanutySmagi, Prezydenta Miasta Puławy pana Pawła Maja oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach pani Marii Wojtyłło.

Celami konkursu były: kształtowanie wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Puław i powiatu puławskiego właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych,wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV i AIDS, pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – w trzech kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat) i wiedzy (test) wzięły udział 22 szkoły.
Gośćmi honorowym spotkania byli pan Grzegorz Oleszkiewicz–Pełnomocnik Prezydenta ds. Przeciwdziałania Patologii Społecznej Urzędu Miasta, pani Monika Strzelec- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznaw Puławach, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 pani Anna Nowosadzkaoraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych pan Henryk Głos.
Sponsorami nagród oraz słodkiego poczęstunku były Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miasta Puławy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach.
Szczególnie gratulujemy zwycięzcom ZST: Ilonie Drobot klasa 1R – II miejsce w kategorii plakat oraz Michałowi Winsztalowi klasa 2A – wyróżnienie w kategorii test wiedzy.
Gratujemy laureatom wszystkich kategorii i zapraszamy do udziału w kolejnej edycji.

Sylwia Wójtowicz, Anna Grzegorczyk

Leave a reply