Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów

Na ten moment czekali, wytrwale i sumiennie ucząc się 5 lat… 26 kwietnia 2024 roku pożegnaliśmy kolejny rocznik absolwentów Zespołu Szkół Technicznych. To już nie zwykli uczniowie, ale technicy analitycy, chemicy, elektrycy, informatycy, programiści i teleinformatycy, którzy w towarzystwie dyrekcji, wychowawców, nauczycieli, rodziców i młodszych kolegów zgromadzili się na uroczystości ostatniego rozdania szkolnych świadectw.
Uhonorowani zostali absolwenci, którzy w ciągu 5 lat nauki osiągnęli średnią ocen minimum 4,75 i otrzymali świadectwa ukończenia technikum z wyróżnieniem. Są to:
Karolina Nocek 5I – średnia ocen 5,63, Aleksandra Głowacka 5A – 5,40, Michał Stępniak 5I – 5,13, Jan Trzaskowski 5T – 5,11, Marcelina Wolska 5A – 4,96, Szymon Sykuła 5E – 4,96, Patryk Kamela 5E – 4,84, Julia Kuś 5C – 4,83, Paulina Skoczek 5A – 4,80, Damian Bronisz 5C – 4,79.

Nagrodzeni zostali także ci absolwenci, którzy wyróżniali się w działalności na rzecz szkoły i środowiska. Docenieni zostali również absolwenci odnoszący sukcesy sportowe. Tegoroczni absolwenci byli wielką podporą Młodzieżowego Klubu Honorowych Krwiodawców. Wśród maturzystów jest 40 Honorowych Dawców Krwi, którzy łącznie oddali ponad 47 litrów krwi.
Życzymy naszym absolwentom powodzenia na Maturze i wielu sukcesów w dorosłym życiu. Mury naszej szkoły zawsze będą dla nich otwarte.

Anna Junkuszew

Leave a reply