Sukces uczniów ZST w Puławach na II Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zawodowej „Rok przed dyplomem”

27 maja 2024 r. w auli Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej odbyła się konferencja podsumowująca wyniki II Ogólnopolskiej Olimpiady Zawodowej „Rok przed dyplomem”. Wydarzenie objęte zostało honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Lubelskiego, Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Rektora Politechniki Lubelskiej, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Fundacji VCC.
Główne cele olimpiady to:
– zapoznanie uczniów z procedurami egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz pogłębienie znajomości standardów wymagań egzaminacyjnych,
– doskonalenie umiejętności prezentowania wiedzy i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych w konkretnych zawodach.

W etapie centralnym olimpiady wyłoniono 75 laureatów, wśród których znaleźli się również uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Puławach.

Z dumą informujemy, że byli to:
– Paweł Słonka – II miejsce w zawodzie technik programista
– Dominik Makuch – III miejsce w zawodzie technik programista
– Kacper Olszak – III miejsce w zawodzie technik informatyk
– Bartłomiej Pierzchała – III miejsce w zawodzie technik elektryk

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów!

Anna Klimowicz, Adam Nogowski

Leave a reply