EkoSzkoła 2024

Nasza szkoła spełniła wszystkie wymagania formalne, bardzo mocno angażując się w zaplanowane ekologiczne działania i uzyskała zaszczytny tytuł EKOSZKOŁA 2024.
EkoSzkoła to ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do szkół, przedszkoli i placówek edukacyjnych. Powstał, w celu stworzenia sieci placówek, które poprzez współpracę, będę dzielić się pomysłami, jak kształtować ekologiczną świadomość młodego pokolenia.W obecnym roku szkolnym do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski, tytuł uzyskało 233.Honorowy patronat nad projektem sprawuje: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Głos Nauczycielski, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz Lasy Państwowe.

Leave a reply