Spotkanie V ATP po 46 latach…..

46 lat temu ukończyli naukę w „Chemiku”. Zaczynali edukację w 1973 r., by opuścić szkołę w 1978r. Z inicjatywy ucznia Henryka Kozy 14-15 czerwca odbyło się spotkanie klasowe absolwentów V ATP Zespołu Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pierwszego dnia miała miejsce uroczysta kolacja w Hotelu Oskar w Puławach, w której wzięło udział 20 absolwentów wraz z wychowawczynią Panią Teresą Illukiewicz. Wszyscy obawiali się porównań, niezręcznych pytań, konfrontacji. Jak można się było spodziewać niektórzy z niedowierzaniem wołali ” Marian, to Ty?”, “Waldek, nic się nie zmieniłeś”, ” nie poznałbym Cię, gdybym spotkał cię na ulicy”… Był to wieczór powrotu do lat młodości, wspomnień z czasów szkolnych oraz opowieści o tym, co porabiają obecnie. We rozmowach ożyli koledzy, nauczyciele i wydarzenia. Na pamiątkę każdy otrzymał okazjonalną przypinkę. Dobre humory dopisywały wszystkim do późnych godzin wieczornych. Było to kolejne takie oficjalne spotkanie (poprzednie odbyło się w Sosnowicy w 2009 roku). 15 czerwca absolwenci odwiedzili mury szkoły po prawie pięciu dekadach, to powrót do najpiękniejszych lat życia, czas niezwykłych wzruszeń. Gości powitał i oprowadził po szkole dyrektor Henryk Głos. Szkoła zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Nie mogli uwierzyć, jak bardzo „Chemik” zmienił się w przeciągu minionych lat. O starej szkole mówiły jeszcze tylko zdjęcia wywieszone na korytarzach i w auli. Spotkanie w klasie rozpoczęła Pani Teresa Illukiewicz od sprawdzenia listy obecności z dziennika lekcyjnego. Absolwenci mieli możliwość zajęcia miejsca w dawnych ławkach. Były rozmowy, wspomnienia, spacer po szkolnych korytarzach, oglądanie pracowni, zwiedzanie szkoły oraz obiad i słodki poczęstunek w Internacie. Ze szczególnym wzruszeniem myśleliśmy kolegach, pedagogach i pracownikach szkoły, którzy już odeszli, a pozostawili po sobie niezatarty ślad. Przybycie absolwentów do dawnej szkoły to dowód ich sympatii i przywiązania do miejsca, w którym spędzili pięć lat swojej młodości. Kolejne spotkanie zaplanowali już za rok,

Leave a reply