Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniach 27 i 28 sierpnia 2024r.
W zależności od formy zajęć składać będą się z części pisemnej i ustnej lub wykonania zadania praktycznego (pracownia).

27 sierpnia 2024 (wtorek)

Matematyka godz. 8:00 w auli
Podstawy konstrukcji maszyn, Technologia montażu oraz obsługi maszyn i urządzeń godz. 8:00 w sali 20

28 sierpnia 2024 (środa)

Chemia godz. 8:00 w sali 3,
Język angielski godz. 8:00 w sali 9
Podstawy elektrotechniki, Pracownia podstaw elektrotechniki godz. 8:00 w sali 25
Biologia, Podstawy bioanalityki godz. 12:00 w sali 3,
Eksploatacja urządzeń sieciowych godz. 12:00 w sali 27,
Przygotowanie i kontrola procesów produkcji godz. 12:00 w sali 20

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone na szkolnej tablicy ogłoszeń.

Leave a reply