Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Puławach informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania
  2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym.
  3. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz stomatolog w gabinecie stomatologicznym znajdującym się w budynku szkoły.
  4. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniodawców realizujących opiekę.

Na każde wykonywane świadczenie ogólnostomatologiczne uczeń niepełnoletni zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.

Małgorzata Wolińska – stomatolog

Godziny pracy:

Poniedziałek 12.00 – 18.00
Wtorek 9.30 – 15.30
Środa 12.00 – 18.00
Czwartek 9.30 – 15.30
Piątek 9.30 – 15.30
 

Danuta Łach – pielęgniarka

Godziny pracy:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00