Partnerzy

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

P1090648

Adamczyk

P1090598

Ciotucha

Przewodniczący:

Szymon Nowak - kl. 3JT

Wiceprzewodnicząca:

Natalia Adamczyk - kl. 3AT

Sekretarz:

Nina Kowalska - kl. 2IT

Skarbnik:

Olga Ciotucha - kl. 3AT

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Jacek Osiak

Sekcje:

1) Organizacyjna:

 

P1090578 Wąsik Czarnobil  

Sebastian Pezda

kl. 3AT

Daniel Wąsik

kl. 3MT

Wojciech Czarnobil

kl. 3ET

 

Zadania:

 • czuwanie nad bezpieczeństwem i utrzymaniem porządku podczas imprez organizowanych przez Samorząd Uczniowski,
 • dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia szkolne,
 • udział w imprezach artystycznych i kulturalnych organizowanych na terenie szkoły,
 • współpraca z ośrodkami kultury i środowiskiem lokalnym,
 • dekoracja imprez okolicznościowych,
 • wykonywanie gazetek okolicznościowych na tablicy SU,
 • opieka nad gablotą w holu na parterze i prezentowanie aktualności SU,
 • wykonywanie dekoracji na imprezy organizowane przez SU.

 

2) Sportowa:

 

Krych

P1090638

 P1090591

P1090641

Kacper Krych

kl. 3MT

Hubert Parzyszek

kl. 2IT

Dominika Józefczyk

kl. 2AT

Adrianna Przepiórka

kl. 2AT

Zadania:

 • organizacja imprez sportowych- pomoc,
 • kontakt z wychowawcami klas w ramach organizacji imprez sportowych.

 

3) Wolontariat:

 

P1090593

P1090639

Piotr Rodzoch

kl. 3ET

Marcin Marzec

kl. 1IT


Zadania:

 • nadzorowanie akcji charytatywnych,
 • współpraca z Domem Pomocy Społecznej