Partnerzy

Podsumowanie międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”

30 marca 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbyło się uroczyste podsumowanie jubileuszowej X edycji międzyszkolnego konkursu profilaktycznego „Jestem świadomy – jestem bezpieczny” objętego honorowym patronatem Starosty Puławskiego pani Danuty Smagi, Prezydenta Miasta Puławy pana Pawła Maja oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Puławach pani Marii Wojtyłło.
Celem konkursu było kształtowanie wśród młodzieży właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, wzbogacenie i usystematyzowanie wiedzy o HIV i AIDS, pogłębienie wiedzy na temat mechanizmów uzależnienia, prawd i mitów o alkoholu, narkotykach i nikotynie, wpływu używek na organizm człowieka.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem – w czterech kategoriach: literackiej (wiersz), plastycznej (plakat), multimedialnej (prezentacja) i wiedzy (test) wzięło udział 20 szkół (10 ponadpodstawowych i 10 podstawowych).

Gośćmi honorowym spotkania byli Starosta Puławski pani Danuta Smaga, kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki - pan Andrzej Wenerski , kierownik Wydziału Edukacji - pani Małgorzata Noskowska oraz pani Maria Wojtyłło – PPIS, kierownik Wydziału Edukacji i Sportu UM - pani Agnieszka Zamojska , kierownik Wydziału Polityki Społecznej i Senioralnej- pan Adam Giza, Pełnomocnik Prezydenta ds. przeciwdziałania patologii społecznej - pan Grzegorz Oleszkiewicz, pani Monika Strzelec - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Puławach, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 pani Anna Nowosadzka, wicedyrektor ZSO nr 2 pani Anna Błażejewska oraz dyrektor Zespołu Szkół Technicznych pan Henryk Głos.

Sponsorami nagród były Starostwo Powiatowe w Puławach, Urząd Miasta Puławy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Puławach.
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

Anna Grzegorczyk, Agnieszka Kula, Sylwia Wójtowicz

 JSJB1 JSJB2 JSJB3 JSJB4 JSJB5