Partnerzy

II Turniej Technologiczny ZST

13 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Puławach odbył się finał II Turnieju Technologicznego ZST objętego patronatem Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez Chemicznych oraz rektora UMCS ds. studentów i jakości kształcenia prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską.
Konkurs, którego celem było rozwijanie zainteresowań zawodowych młodzieży, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych oraz wytypowanie najlepszych młodych technologów z OKE Kraków, adresowany był do uczniów kształcących się w klasach o profilu technik technologii chemicznej z województw: lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Wzięło w nim udział 32 drużyny dwuosobowe. Uczniowie zmierzyli się w dwuetapowej rywalizacji, pierwsza część to test wiedzy i poster dotyczący określonej tematyki. Druga część polegała na praktycznym wykonaniu zadania w laboratorium chemicznym w ZST Puławy.
Zwycięzcami turnieju zostali Daniel Stolarek i Mateusz Łubiński- uczniowe klasy 4CG z Technikum nr 4 w Puławach, drugie miejsce zajęły Julia Danił i Kornelia Cybul z ZSChiPS z Lublina, natomiast trzecie miejsce zajęli Jan Kiełbania i Aleksandra Burza z ZST w Tarnowie.

Gośćmi honorowymi podczas uroczystego zakończenia turnieju byli: dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – pan Janusz Igras, kierownik Wydziału Edukacji - pani Małgorzata Noskowska, dyrektor Zespołu Szkół Technicznych - pan Henryk Głos. Podsumowanie wzbogaciły dwa wykłady naukowe dr Witolda Zawadzkiego - pracownika Katedry Technologii Chemicznej UMCS na temat katalizatorów oraz pana Piotra Tyńskiego - zastępcę kierownika grupy badawczej Tworzywa Biodegradowalne na temat tworzyw biodegradowalnych.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!
Komisja biologiczno-chemiczna

Turniej1 Turniej4 Turniej5 Turniej2