Partnerzy

Wyjazd studyjny do Centrum Solidarności

W dniach 17-20 kwietnia, na zaproszenie Fundacji Centrum Solidarności, drużyna województwa lubelskiego w składzie Katarzyna Gozdalska, Łukasz Pawlik (ZST Puławy), Jakub Łomża pod opieką pana Jacka Osiaka - nauczyciela historii w naszej szkole, brała udział w wyjeździe studyjnym do Gdańska. Celem wyjazdu było poznanie miejsc związanych z kolebką NSZZ "Solidarność" oraz przygotowanie do rozgrywki finałowej, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca w Gdyni. Młodzież z 16 województw podczas wizyty uczestniczyła w licznych warsztatach (dziennikarskich, filmowych, kreatywności) oraz ćwiczyła sztukę wystąpień publicznych. Kolejnym etapem olimpiady będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej na jeden z zaproponowanych przez organizatorów tematów. W gdyńskim finale nastąpi publiczna obrona prezentacji oraz egzamin ustny, które wyłonią zwycięskie województwo.

sto1 sto2 sto3 sto4 sto5