Partnerzy

Zajęcia integracyjne w klasach pierwszych


Jak każdego roku szkolnego, we wrześniu, w naszej Szkole organizowane były zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Integrację prowadziła pedagog i psycholog szkolna, przy udziale wychowawców.
Każda z sześciu klas pierwszych Technikum Nr 4 miała okazję wziąć udział w zajęciach, których celem było wzajemne lepsze poznanie i zrozumienie. Poznanie drugiego człowieka jest okazją do nawiązania bliższej znajomości koleżeństwa i przyjaźni. Zastosowane ćwiczenia pozwoliły uczniom lepiej się poznać, a praca w grupach umożliwiła młodzieży kreatywne współdziałanie.

Anna Grzegorczyk, Sylwia Wójtowicz