Partnerzy

Ranking Techników "Perspektywy" 2024

2024 technikum zlotoMiesięcznik "Perspektywy" ogłosił listę najlepszych liceów i techników w Polsce. W rankingu 2024 analizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących i 1231 techników, które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Efektem prac jest lista 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (waga 20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych znalazło się na 37 miejscu w kraju w Rankingu Głównym i 35 w Rankingu Maturalnym. W zestawieniu najlepszych Techników w województwie lubelskim zajęliśmy 3 miejsce. Nagrodą przyznaną przez Kapitułę Rankingu jest Złota Tarcza 2024. Tabela