Partnerzy

Technik elektryk

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

- projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
- montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
- instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
- wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
- konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
- konserwacja i naprawa układów automatyki,
- wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
- prace elektroinstalatorskie,
- prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
- eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
- prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
- prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
- naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
- naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
- elektromechanika samochodowa,
- organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy.

Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Dla zawodu technik elektryk wyodrębniono następujące kwalifikacje:

ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

- wykonywanie i uruchamianie instalacj i elektrycznych na podstawie dokumentacj i technicznej;
-
montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
-
wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

- montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych;
-
montaż i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych;
-
konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych.