Partnerzy

Ogólnopolski Ranking Techników

Technikum Nr 4 w ZST znalazło się na 39. miejscu w Polsce i 3. w województwie lubelskim na liście najlepszych techników XVI Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2014.
 
W rankingu  analizowano wyniki 1867 techników z całej Polski. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, szkoły zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego.