Partnerzy

Samorząd uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego:

Przewodniczący - Paweł Rułka 4M
Wiceprzewodnicząc - Dominik Kruk 4E
Sekretarz - Karolina Nocek 5I

Członkowie:
Olena Artamonova 1A
Paulina Figura 3P
Oliwia Głąb 2C
Filip Goliszek 4P
Wiktor Jankowski 4E
Bartłomiej Mańka 3M
Marcel Szeląg 3M
Wojciech Usarek 3A

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:
Ewelina Sajnaga