Partnerzy

Wykład dotyczący honorowego dawstwa krwi


15 listopada 2018 r odbyło się spotkanie uczniów klas drugich z pracownikiem RCKiK w Puławach. Celem wykładu było uświadomienie młodzieży istoty honorowego dawstwa krwi, poinformowanie kto może zostać krwiodawcą oraz obalenie mitów i podanie faktów na temat krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Jestem przekonana, że dzięki prelekcji, duża grupa młodzieży po osiągnięciu pełnoletniości dołączy do grona Honorowych Dawców Krwi.
W ZST najbliższa akcja HDK odbędzie się 27 listopada 2018 r (wtorek). Zapraszam pełnoletnią młodzież do przyłączenia się do nas!


Prezes Młodzieżowego Klubu HDK PCK przy ZST w Puławach
Magdalena Brzozowska