Partnerzy

Stypendium Prezesa Rady Ministrów


10 grudnia 2018 r. w "Sali Błękitnej" Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Dyplomy z rąk Pana Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego, Pani Agaty Gruli Dyrektora Generalnego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty odebrało 230 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, którzy w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali promocję z wyróżnieniem uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole. Wśród nagrodzonych znalazł się Daniel Pacocha, uczeń klasy 2I Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie, uzyskując średnią ocen 5,33.

Serdecznie gratulujemy!

6725sStypendium Albert Pacocha dyplom