Partnerzy

Obchody Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego

Wzbogacenie wiedzy o historię małej Ojczyzny oraz okoliczność upamiętnienia Ofiar stanu wojennego, w 37 rocznicę jego wprowadzenia zgromadziły młodzież klas pierwszych na spotkaniu z przywódcami najdłuższego strajku naziemnego, który miał miejsce w Zakładach Azotowych w Puławach. Panowie Jan Okoń i Zenon Benicki opowiadali o wydarzeniach , które rozegrały się w okresie 14-19 grudnia 1981. Oddali klimat tamtych trudnych dni i konsekwencje Ich decyzji przeciwstawienia się ówczesnej władzy. Wspominali Osoby i obrazy, które zapisały się w Ich pamięci.
Młodzież zadawała Gościom pytania, a na koniec spotkania uhonorowała pamiątkowym albumem z historii ZST, wydanym w 50 rocznicę powstania szkoły.

Zenon Antoni Benicki, 1967 – XII 1981 pracownik Zakładów Azotowych Puławy, od 1982 współwłaściciel zakładu kamieniarskiego w Łaskarzewie (wykonawca wielu płyt i pomników upamiętniających działalność podziemia niepodległościowego 1939-1956).
Od IX 1980 w „S”; w 1981 współorganizator i członek Komitetu Założycielskiego Samorządu Pracowniczego ZA Puławy.
13/14-19 XII 1981 uczestnik strajku w ZA Puławy, członek KS (odpowiedzialny za funkcjonowanie zakładu); po pacyfikacji strajku 19-20 XII 1981 w ukryciu na terenie zakładu, 21 XII 1981 zwolniony z pracy; 22/23 XII wyszedł z ukrycia, 23 XII 1981 aresztowany, do 24 XII przetrzymywany w KM MO w Puławach, do 31 I 1982 w AŚ w Lublinie, sądzony z Jerzym Saniewskim i Janem Okoniem, 29 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 2 lata więzienia, osadzony w ZK w Łodzi i Łęczycy; od 15 II 1982 przerwa w odbywaniu kary, w wyniku rewizji po ponownym rozpatrzeniu sprawy (X 1982 – I 1983) postępowanie umorzono. 1982-1985 sporadycznie drukarz materiałów podziemnych. 1985-1989 współtwórca (z Tadeuszem Skibą i Grzegorzem Wołczykiem) nieformalnej grupy podziemnej w Puławach prowadzącej hurtowy kolportaż wydawnictw podziemnych z Warszawy do Puław. W latach 1986-1989 współorganizator (z T. Skibą) Radia „S” Ziemi Puławskiej.
Jan Okoń, zatrudniony w latach 1966-1981 w Zakładach Azotowych w Puławach. W VII 1980 uczestnik strajku na Wydz. Remontów Maszyn w ZA Puławy; od IX 1980 w „S”; przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydz. Remontów Amoniaku I, członek Komisji Statutowej przy KZ; w IV i V 1981 delegat na I WZD Regionu Środkowo-Wschodniego, członek Komisji Programowej przy ZR.
14-19 XII 1981 uczestnik strajku, wiceprzewodniczący KS w ZA; 19 XII 1981 zwolniony z pracy. 23 XII 1981 zatrzymany, do 24 XII 1981 przetrzymywany w KR MO w Puławach, nast. do 23 I 1982 w AŚ w Lublinie, 22 I 1982 skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Lublinie na 3 mies. więzienia. W latach 1982-1989 sporadycznie drukarz w ramach grupy opozycjonistów w Puławach (drukarnia w gospodarstwie w Stanisławowie Dużym k. Lubartowa); organizator kolportażu w ZA Puławy.

Wyróżniony m.in. odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2000), Zasłużony dla ZA w Puławach (2006), odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2006), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).