Partnerzy

Egzaminy poprawkowe


Terminy egzaminów poprawkowych

26 sierpnia 2019 (poniedziałek): matematyka (część pisemna), bioanalityka, biologia, fizyka, język niemiecki

27 sierpnia 2019 (wtorek): matematyka (część ustna), pomiary elektryczne i elektroniczne

28 sierpnia 2019 (środa): chemia, chemia analityczna, język angielski, język polski, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy sterowania i regulacji maszyn, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, systemy i sieci transmisyjne, technika cyfrowa

Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie wywieszony na szkolnej tablicy ogłoszeń.