Partnerzy

Podręczniki dla klas pierwszych

Ze względu na nową podstawę programową kształcenia w zawodach lista podręczników do przedmiotów zawodowych dla klas pierwszych po gimnazjum oraz po szkole podstawowej zostanie podana we wrześniu. 
Ze względu na nową podstawę programową kształcenia ogólnego w klasach pierwszych po szkole podstawowej lista podręczników do przedmiotów ogólnokształcących zostanie uzupełniona we wrześniu.

Podręczniki dla klas pierwszych po gimnazjum

Podręczniki dla klas pierwszych po szkole podstawowej