Partnerzy

Obchody 80. rocznicy napaści ZSRR na Polskę

80 lat temu, 17 września 1939 r., łamiąc obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji, Armia Czerwona wkroczyła na teren Rzeczypospolitej Polskiej, realizując tym samym ustalenia zawarte w tajnym protokole paktu Ribbentrop-Mołotow.
Konsekwencją sojuszu dwóch totalitaryzmów był rozbiór osamotnionej w walce Polski, dość silnej, by bohatersko stawiać czoła hitlerowskiemu najeźdźcy, lecz zbyt słabej, by walczyć na dwóch frontach.
Wkroczenie radzieckich wojsk do Polski przewidywał tajny protokół do paktu podpisanego 23 sierpnia 1939 r. przez szefów dyplomacji III Rzeszy i ZSRR. Umowa niemiecko-sowiecka zakładała oddanie części terytorium Polski we władanie wschodniemu agresorowi. Jako pretekst wskazano rozpad państwa polskiego, ucieczkę rządu i w konsekwencji konieczność „ochrony mienia i życia” Ukraińców i Białorusinów zamieszkujących wschodnie kresy II RP. Po wdarciu się Sowietów na terytorium Polski, w nocy z 17 na 18 września, granicę polsko–rumuńską przekroczyli najwyżsi rangę przedstawiciele władz II RP z prezydentem Ignacym Mościckim, premierem Felicjanem Sławojem Składkowskim i Naczelnym Wodzem marszałkiem Edwardem Śmigłym–Rydzem. Wobec zbliżania się wojsk ZSRR, by uniknąć wzięcia do niewoli, zdecydowali się oni opuścić Polskę i przez terytorium Rumunii udać się do Francji, by pełnić swoje funkcje na uchodźstwie. Chodziło o zachowanie ciągłości władzy. Wówczas, jeszcze formalnie istniał wybrany w 1938 r. parlament, jednak ani Sejm, ani Senat, mimo prawnych możliwości obradowania w zmniejszonym składzie, już się nie zebrały…

Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych zaprasza na obchody 80. rocznicy agresji ZSRR na Polskę.