Partnerzy

Podziękowanie dla Pani Heleny Ćwiok

 

Szanowna Pani i Droga Koleżanko! 

40-lecie Olimpiady Wiedzy Technicznej jest dobrą okazją, aby wyrazić Pani wielkie uznanie za wieloletnie zaangażowanie w realizację pięknej idei krzewienia kultury technicznej wśród młodzieży szkół średnich, czego wyrazicielem jest nasza Olimpiada. 
 

W społeczności związanej z Olimpiadą Wiedzy Technicznej, a także w szerszym jeszcze ogólnopolskim środowisku oświatowym, znany i wysoko ceniony jest Pani trud organizacyjny i poświęcenie się w pracy dla dobra młodzieży i rozwijania jej zainteresowań techniką. Wszyscy pracujemy na tym polu dla dobrze rozumianego dobra wspólnego naszego kraju - jego przyszłość zależy w ogromnym stopniu od jakości kształcenia młodych ludzi, w tym także w zakresie techniki. Służymy zatem szlachetnej sprawie. 

Z wielką satysfakcją gratuluję Pani wybitnych osiągnięć pedagogicznych i wychowawczych -jest Pani opiekunką wielu finalistów i laureatów naszej Olimpiady. To wielka i nieprzemijająca zasługa, z której może Pani czerpać uzasadnioną satysfakcję. 

Raz jeszcze dziękując Pani za aktywność i tak ważną rolę w naszej Olimpiadzie, przekazujemy w imieniu jej Komitetu Głównego najlepsze życzenia. 

Z wyrazami poważania i serdecznymi pozdrowieniami

Przewodniczący Komitetu Głównego OWT
Wojciech Radomski