Partnerzy

Spotkanie młodzieży z przedstawicielami Wojskowej Komendy Uzupełnień

W dniu 17 stycznia 2014 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne przedstawicieli WKU w Puławach mjr Marka Rodziewicza i pana Wojciecha Guni z zainteresowaną nauką w szkołach wojskowych oraz pracą w służbach mundurowych młodzieżą klas maturalnych. Omówione zostały: struktura szkolnictwa wojskowego, wymagania ustawowe stawiane kandydatom na żołnierzy zawodowych, procedura rekrutacji do Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, postępowanie rekrutacyjne, główne kategorie świadczeń i uprawnień oraz przekazano informacje na temat Służby Przygotowawczej.
 

                                                                                                                                            Sylwia Wójtowicz – pedagog szkolny