Partnerzy

Serdecznie zapraszam na spotkanie z wychowawcami klas w dniu 4 lutego (wtorek) 2014wg harmonogramu: 
godz. 16.30 – klasy I, II LO; I, II, III T4 i II ZSZ.
godz. 17.30 – klasy maturalne.
 
Od godz. 17.15 w auli szkolonej odbywać się będą indywidualne konsultacje z nauczycielami.
 
Dyrektor ZST