Partnerzy

„Klimat to temat! Perspektywa Kobiet”


Klasa 2A wzięła udział w programie „Klimat to temat! Perspektywa Kobiet” realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach którego uczniowie przygotowali akcję informacyjną (plakaty, krótkie komunikaty wyemitowane przez radiowęzeł, ulotki). Program Klimat to temat! Perspektywa Kobiet ma na celu przybliżenie konsekwencji zmiany klimatu na świecie i w naszym najbliższym otoczeniu oraz możliwości osobistego wpływu na ich ograniczenie lub łagodzenie w perspektywie lokalnej i globalnej. Program stanowi zaproszenie do rozmowy na temat zmiany klimatu z różnych perspektyw i dla różnych odbiorców: m.in. społeczności szkolnych i lokalnych, a zwłaszcza z perspektywy kobiet, dla których konsekwencje zmiany są znacznie bardziej obciążające niż dla mężczyzn. Podkreśla się znaczenie roli kobiet w polityce klimatycznej, a także przybliża się sylwetki pań, które na arenie międzynarodowej walczą ze zmianą klimatu.

Projekt miał finał 22.11.2019. Młodzież z wybranych klas obejrzała filmik, w którym pokazano wiedzę o klimacie uczniów ZST oraz prezentację o zmianach klimatycznych i ich wpływie na środowisko.
Następnie odbył się turniej, w którym klasy mogły wykorzystać świeżo zdobytą wiedzę. Nagrodą były przygotowane przez klasę 2A słodkie babeczki. Całość zakończył występ wokalny.
Informacje o działaniach pojawiły się na Facebooku, Instagramie i w naszej szkolnej wirtualnej gazetce.
Klasa 2A wzięła także udział w webinarium na temat zmian klimatycznych z perspektywy kobiet oraz w Wirtualnym Festiwalu #TYDZIEŃ EDUKACJI GLOBALNEJ z CEO.
Celem przedsięwzięcia było pogłębienie wiedzy na temat klimatu, działań, jakie można podjąć na jego rzecz, konsekwencji zmian klimatycznych oraz naszego wpływu na poprawę stanu środowiska, a także uświadomienie jak wiele kobiet cierpi w związku z tymi zmianami.

Domańska Anna